Monthly Archives: May 2014

壽屋 Frame Arms 1 : 100 RRF-9/A REVENANT EYE REVENGER

先來講返個設定先: 隨著月面陣營投入FA,戰局開始顯現出陷入長期化並且寸步難行的態勢。特別是在損耗嚴重的最前線,補給物資的不足愈發嚴重,將中度損壞的FA的裝甲或骨架拼湊成FA,憑著這些趕造出來的FA熬過眼前困境的部隊也不在少數。再者,以NSG-X1【大鷲】的出現為誘因發起的「SX  プロジェクト【SX Project】(新型FA開發計劃)」,進一步加劇了現場的壓迫感。也因為絕不能說是寬裕的補充預算,其中大部分也已作為新型機體開發費用花掉,這一確鑿無疑的事實(也令壓迫感加劇)。當然,地球防衛機構首腦集團也在為目前的狀況而擔憂。但是,又不能把作為當務之急的SX計劃停下來。左右為難的首腦集團,擬定出一項苦肉計,這就是把在FA開發初期大量生產出的試作部件和裝備作為現行FA的追加裝備來裝配的、舊有機體的擴張計劃「EX プロジェクト【EX Project】」。本文所刊載的FA,是裝備了EX計劃中提供的量產武裝部件「EXU-01」的RF-9【亡靈之眼】的修改機體。把原本用於偵察的RF-9改造成適用於FA戰的機體,改造主要的內容是RF-9上外露骨架的強化。在概念機【Concept Model】身上,為了昂揚作戰現場的戰意,故意加入了極具感染力的外觀設計(模仿身披盔甲的武士的外觀),但是在實際運用時,因為根據作戰內容定制裝甲和武裝是常有的事,所以以本文刊載的照片那樣的形態來運用的例子是少之又少的了(以相反的觀點來看的話,這也顯示出EXU-01的實用意義)。關於武器方面,武器大部分都是沿用了試作品(武器),因此大多都是極具概念性質並且極具實驗性質的裝備。 這隻亡靈之眼復仇者,我係俾佢D武器吸引左…… 現在再睇返都係覺得佢D武器實在太邪惡鳥……

Posted in 模型 | Tagged , | Leave a comment

MG 1 : 100 FA-78-1 Gundam Full Armor Type

今次個假期作業係大波蘿和潮濕的天氣雙重影響下大幅落後…… 講返今次隻鋼普拉先,隻FA巾係用巾2.0來做架再加裝甲 由於巾2.0無留卡位,所以部份裝甲係用雙面膠紙貼住…… 但係這D雙面膠紙唔係貼得好實,部份會自己彈出來 真係So SAD 😦

Posted in 模型 | Tagged , , | Leave a comment