Tag Archives: 虛淵玄

翠星上的加爾岡緹亞

主角身為人類銀河同盟軍的士兵,同人類的天敵「黑迪亞斯」作戰 但係在一次任務中意外未能返回母艦而捲入蟲洞帶來的時空扭曲帶 穿越時空來到當時冰河時期過後大陸被淹沒的地球 只知道戰鬥的主角為在加爾岡緹亞上,一開始因為大家的價值唔同發生左唔少沖突 到最後主角慢慢溶入加爾岡緹亞的生活中 第一個高潮位係主角知道「黑迪亞斯」的真相 「黑迪亞斯」係人類在冰河時期來臨前 為了適應宇宙生活利用DNA改做身體而成 另一個高潮位係主角上司出現 希望係地球上重新建立人類銀河同盟模式的新社會 但係中校係降落地不久因為染上傳染病死亡 剩下的計劃由Strikers繼續執行 最初追「翠星」都係為左追虛淵玄的劇本已來 一開始的科幻劇情真係好吸引,可惜得大半集 中間的日常的劇情真係幾有趣,例如用Chamber來舉辦烤肉大會 我個人認為最震撼個幕係主角打開Strikers駕駛倉一幕 真係估唔到中校一早死左 虛淵到最後都要殺死裏主角 – Chamber 真係有D唔開心 好有共鳴 Chamber實在太型鳥 最後Chamber變成鯨魚烏賊幼蟲的培育所 Advertisements

Posted in 動畫 | Tagged | Leave a comment

魔法少女小圓

我係未睇<魔法少女小圓>之前已經聽過唔少傳聞 因為播放到高潮時正值日本311大地震,最後兩集要延後播放 當時甚至有傳言因為最後兩集的內容太過黑暗,要腰斬電視播放 可見圓神的威力! 一開始睇時覺得無得特別,都係一般魔法少女系列的展開 主角遇上謎之生物 – 丘比的求助,希望主角成為魔法少女幫助牠解決問題 第一個轉捩點係第三集麻美前輩的死,一反魔法少女唔會死人的傳統 第二個我覺得正到爆的地方係魔法少女和魔女的關係, 魔法少女的末路得兩條一係戰死,一係因為絕望而成為魔女 少女許下願望成為魔法少女,而魔法少女存在目的係和魔女戰鬥,但係魔法少女最終會變成魔女,這個輪迴真係仆街到爆 雖然個結局比我想像正面得多,但係睇到以下個幕真係幾震撼下 到最後一集先變身的魔法少女,又係另一個傳奇 一講晒<魔法少女小圓>係近期少有原創的正野,一定唔可以錯過!

Posted in 動畫 | Tagged , | Leave a comment