Tag Archives: 魔法少女小圓

魔法少女小圓

我係未睇<魔法少女小圓>之前已經聽過唔少傳聞 因為播放到高潮時正值日本311大地震,最後兩集要延後播放 當時甚至有傳言因為最後兩集的內容太過黑暗,要腰斬電視播放 可見圓神的威力! 一開始睇時覺得無得特別,都係一般魔法少女系列的展開 主角遇上謎之生物 – 丘比的求助,希望主角成為魔法少女幫助牠解決問題 第一個轉捩點係第三集麻美前輩的死,一反魔法少女唔會死人的傳統 第二個我覺得正到爆的地方係魔法少女和魔女的關係, 魔法少女的末路得兩條一係戰死,一係因為絕望而成為魔女 少女許下願望成為魔法少女,而魔法少女存在目的係和魔女戰鬥,但係魔法少女最終會變成魔女,這個輪迴真係仆街到爆 雖然個結局比我想像正面得多,但係睇到以下個幕真係幾震撼下 到最後一集先變身的魔法少女,又係另一個傳奇 一講晒<魔法少女小圓>係近期少有原創的正野,一定唔可以錯過! Advertisements

Posted in 動畫 | Tagged , | Leave a comment