Tag Archives: GUNDAM Build Fighters Try

HGBF 1 : 144 最強機動 Gundam Tryon 3

久違的補偷膠…… Hyper Minovsky超咆劍 今次完成的是最強機動 Gundam Tryon 3 佢係用ZZ Gundam改成,所以ZZ Gundam係超級系係完全無違和感:p 今次算係一次失敗的作品 (rz 今次進行左久違的補偷膠,但係時間的掌握唔係好,出來的效果真係麻麻地 原本打算做金屬色,但係因為天氣的關係最後變去啞色,唉! Advertisements

Posted in 模型 | Tagged , , | Leave a comment

HGBF 1 : 144 PF-78-3A Gundam Amazing Red Warrior

第三代名人的兩部愛機 Amazing Exia和Amazing Red Warrior 今次完成的是第三代名人在Build Figthers Try裏用的Amazing Red Warrior 可以算係現代化左的紅戰士,正!

Posted in 模型 | Tagged , , | Leave a comment

HGBF 1 : 144 RGM-237C Powered GM Cardigan

  今次這隻學姐吉姆其實砌左好耐 只不過係自己懶拖到現在先打…… 第一次見到學姐吉姆的設定時已經燃起左我的吉姆魂 XDD 最初打算將全隻重新油過,最後都係自己懶的關係 就咁啪起就算…… 笨大這期成日將D骨格轉返用PS膠 雖然可以幫骨格上色,但係個維持力好明顯比唔上ABS 😦 隻吉姆好似條腰無力咁向後跌,唉!

Posted in 模型 | Tagged , , | Leave a comment

HGBF 1 : 144 BG-011B Build Burning Gundam

這隻Build Burning係在聖誕假期期間完成 基於本人十分之懶的關係,到現在先寫這篇blog orz 今次隻Build Burning的可動性都係屌到飛起…… 最正係將胸口分成三部份,令兩邊膊頭可以大幅度拉申 可以擺到一D好誇張的姿勢……

Posted in 模型 | Tagged , , | Leave a comment